Kategori Produk

ANEKA PRODUK
Jam duduk
Jam duduk
Rp. 30,000

Pasak Geo kait
Pasak Geo kait
Rp. 30,000

Jahit sepatu
Jahit sepatu
Rp. 17,000

Sangkar sortasi
Sangkar sortasi
Rp. 35,000

Balok PDK natural
Balok PDK natural
Rp. 250,000 
Palu > Palu bola luncur kotak
Rp. 35,000


DAFTAR BARANG YANG SATU KATOGERI
No Nama Barang Harga (Rp)
1 Palu bola apel Rp. 35,000
2 Palu bola loncat Rp. 32,500
3 Palu bola luncur panjang Rp. 35,000
4 Palu boneka Rp. 32,500
5 Palu boneka doble Rp. 35,000
6 Palu geometri Rp. 30,000
7 Palu paku Rp. 35,000

 
Mainan Edukatif & APE | hatoedutoys.com