Kategori Produk

ANEKA PRODUK
Heli bongkar
Heli bongkar
Rp. 25,000

Jahit sapi
Jahit sapi
Rp. 17,000

Balok masjid
Balok masjid
Rp. 35,000

Pasak silinder
Pasak silinder
Rp. 30,000

Jahit sepatu
Jahit sepatu
Rp. 17,000 
Palu > Palu geometri
Rp. 30,000


DAFTAR BARANG YANG SATU KATOGERI
No Nama Barang Harga (Rp)
1 Palu bola apel Rp. 35,000
2 Palu bola loncat Rp. 32,500
3 Palu bola luncur kotak Rp. 35,000
4 Palu bola luncur panjang Rp. 35,000
5 Palu boneka Rp. 32,500
6 Palu boneka doble Rp. 35,000
7 Palu paku Rp. 35,000

 
Mainan Edukatif & APE | hatoedutoys.com